Organisatieadvies en verbeterprocessen

Zien veranderen, doet veranderen. Laat u inspireren door opdrachtgevers die steunden op de stam van M-Tree in de organisatie om processen te verbeteren.

  Opdrachten van nu

  Programmamanager / strategisch adviseur VNG Digitale Agenda 2020

Als (interim)manager is mij gevraagd om een meerjarige digitale agenda voor de Vereniging van Gemeenten (VNG) op te stellen en haar leden aan te sturen. Opbouw van inhoud, draagvlak en commitment zullen een rol spelen in de Digitale Agenda 2020. Zowel intern als bij de vele stakeholders (gemeentelijke koepelorganisaties, ministeries en leveranciers). Inhoudelijk is het vooral zaak om een werkwijze te ontwikkelingen – door organisatie- en verandermanagement – waarin de bestuurlijke doelstellingen elkaar theoretisch en praktisch kunnen blijven versterken.

Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Adviseur Gemeenten Bureau Digicommissaris

Het afgelopen jaar is er een (nationale) digicommissaris benoemd om de volgende stap in de wereld van de digitale overheid vorm te geven. De digicommissaris wordt ondersteund door een Bureau dat is opgebouwd uit mensen met een verbinding naar de verschillende overheidspartijen. De VNG heeft - in goede afstemming met het Bureau Digicommissaris - mij gevraagd om de scharnierfunctie tussen VNG en Bureau Digicommisaris in te vullen. Dat betekent verbinding leggen tussen de (inhoudelijke) ‘agenda’s’ van VNG en de digicommissaris (projectmanagement). Het betekent ook de organisaties praktisch met elkaar verbinden en  het geven van advies over onderwerpen waar gemeenten een rol spelen.

Opdrachtgever: VNG en Bureau Digicommissaris

Coaching

Op dit moment coach ik een manager die werkzaam is in het Hoger Onderwijs. Het gaat zowel om persoonlijke ontwikkeling als organisatie- en veranderingsadvies.

  Opdrachten van toen

  Programmamanager Operatie NUP

(Nationaal UitvoeringsProgramma Digitale Overheid) (2011-2014).

Voor het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) ben ik programmamanager geweest van Operatie NUP. Het was een grootschalig programma om ervoor te zorgen dat het Rijk en de gemeenten de afspraken zouden realiseren. Dit alles op het gebied van inzet van digitale voorzieningen, zoals MijnOverheid en de Basisregistraties. Daarbij zijn de ruim 400 gemeenten overgegaan tot implementatie en gebruik van de digitale voorzieningen.

De schakel
Het programma duurde ruim drie jaar, had een budget van 26 miljoen en er waren meer dan 60 mensen werkzaam in het programma. Zowel de vaardigheden van programma- en projectsturing (MSP) alsook het schakelen tussen verschillende overheidslagen (diplomatieke vaardigheden ) werden gebruikt. Het programma is zowel door de opdrachtgevers als door de buitenwacht (zoals bureau Gateway) als succesvol beoordeeld.

Opdrachtgever: KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten)

Adviseur & procesbegeleider Nationale Politie

ICT-veranderorganisatie bij de vorming van de Nationale Politie in 2014.

Op verzoek van de manager van de veranderorganisatie heb ik geholpen bij de opzet van het programma (advies en verandering). Daarnaast heb ik diverse bijeenkomsten begeleid (procesbegeleiding) in het kader van de reorganisatie van de ICT-afdelingen.

Opdrachtgever: Nationale Politie

Secretaris Programmaraad Digitale Overheid

In samenwerking met de Digitale overheid voor Burgers (2010-2011).

In het kader van de Digitale Overheid was een overheidsbrede Programmaraad opgericht die ontwikkelingen op het gebied van ‘frontoffice’ – zoals MijnOverheid, Antwoord en LifeEvents – coördineert en aanstuurt. Als secretaris was het mijn taak om zowel inhoudelijk alsook procesmatig (procesmanagement) de besturing mogelijk te maken.

De opdracht werd uitgevoerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Portfoliomanagement & relatiemanagement EGEM-I-teams

Manager van portfoliomanagement en relatiemanagement bij EGEM-I-teams (2006-2008).

Als manager (management en aansturing van een tiental medewerkers) was ik verantwoordelijk voor de afstemming tussen ministerie en gemeenten. Het ging over de voorzieningen van de digitale overheid die in het kader van het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma) waren afgesproken. Ik verbond de wereld van gemeenten (vraag) samen met de wereld van het Rijk en ministeries die de digitale overheidsvoorzieningen hadden ontwikkeld (NUP-aanbod).

De opdracht werd uitgevoerd bij ICTU.

Programmamanager Ministerie van VROM

Programmamanager bij het Ministerie van VROM (2006-2007).

Het betrof een veranderprogramma om de werkwijze en relatie tussen het Ministerie van VROM en de (huis)leverancier Getronics PinkRoccade structureel te verbeteren.

Opdrachtgevers waren het Ministerie van VROM en Getronics PinkRoccade gezamenlijk.

Programmamanager Ministerie van VROM

Programmamanager bij het Ministerie van VROM (2006-2007).

Het betrof een veranderprogramma om de werkwijze en relatie tussen het Ministerie van VROM en de (huis)leverancier Getronics PinkRoccade structureel te verbeteren.

Opdrachtgevers waren het Ministerie van VROM en Getronics PinkRoccade gezamenlijk.

Redactielid InGovernment (kwartaalblad)

Redactielid InGovernment (kwartaalblad)

Bekijk de website