Verbeter processen met steun vanuit de stam

De bomen vertellen het seizoen. Lente, zomer, herfst en winter hebben allemaal een eigen invloed op de bladeren. Een boom is bestand tegen elk jaargetijde. Zo gaat het ook in uw organisatie. Terwijl u de natuurlijke processen verbetert en verandert, vertrouwt u op de stabiliteit en steun van de stam, M-Tree.

Organisatieadviesbureau voor de publieke sector

Veranderingen bij de overheid, daar is organisatieadviesbureau M-Tree op gericht. Vanuit een objectieve en inspirerende invalshoek worden organisatieprocessen ontwikkeld, geanalyseerd en verbeterd. Intermenselijke samenwerking vormt daarbij de rode draad. Veranderen is en blijft immers mensenwerk.

‘Bij kleine en grote veranderingen vertrouwt u op de duidelijke, eerlijke en diplomatieke aanpak van een procesbegeleider.’

Waarom M-Tree?
U haalt iemand in uw bedrijf die de veranderingen in de digitale overheid (elektronische overheid) op de voet heeft gevolgd. Daarnaast heeft M-Tree ervaring in het leiden van grote implementatieprogramma’s en -projecten. Door de diplomatieke stijl van werken krijgt u kennis, kunde en prestatie van een organisatie. M-Tree heeft veel kennissen en contacten in de wereld van de overheid. Daarbij is M-Tree menselijk, sociaal en altijd op zoek naar interactie.

Voelt goed?
Wilt u weten met welke diensten M-Tree uw organisatie nog meer kan helpen? Bel (06) 22 05 14 10 of vul het contactformulier in.

Bekijk de projecten

De diensten

  Consultancy en advies

  • analyseren van processen
  • adviseren van verandermogelijkheden
  • commitment stimuleren bij mensen

   Verandermanagement

  • mensen bewegen
  • creëren van een draagvlak
  • verbeteren van organisatieprocessen

   Project en programmamanagement

  • concretiseren van opdrachten en werkvelden
  • realiseren van gedefinieerde doelstellingen
  • bewaken van de samenhang tussen mens, proces en organisatie

   Interim-management

  • aansturen van teams
  • waarnemen van managementtaken
  • begeleiden van overgangsprocessen

   Procesbegeleiding en coaching

  • voorzitten van vergaderingen en bijeenkomsten
  • coaching van medewerkers
  • sparringpartner voor bestuurders

Uit de praktijk

  Programmamanager Operatie NUP

(Nationaal UitvoeringsProgramma digitale overheid) (2011-2014).

Voor het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) ben ik programmamanager geweest van Operatie NUP. Het was een grootschalig programma om ervoor te zorgen dat het Rijk en de gemeenten de afspraken zouden realiseren. Dit alles op het gebied van inzet van digitale voorzieningen, zoals MijnOverheid en de Basisregistraties. Daarbij zijn de ruim 400 gemeenten overgegaan tot implementatie en gebruik van de digitale voorzieningen.

De schakel
Het programma duurde ruim drie jaar, had een budget van 26 miljoen en er waren meer dan 60 mensen werkzaam in het programma. Zowel de vaardigheden van programma- en projectsturing (MSP) alsook het schakelen tussen verschillende overheidslagen (diplomatieke vaardigheden ) werden gebruikt. Het programma is zowel door de opdrachtgevers als door de buitenwacht (zoals bureau Gateway) als succesvol beoordeeld.

Opdrachtgever: KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten)